Theo đuổi đường lối dân túy, đảng cực hữu của bà Le Pen đã bị cử tri Pháp khước từ vì những yếu tố về lịch sử và xã hội.

Hai lý do khiến phe cực hữu bị vùi dập trong bầu cử PhápCảm nghĩ:  YÊU0 THÍCH0 CHÁN0 GHÉT0


Đánh giá: 

Có thể bạn sẽ thích ...