Viêm tại hậu môn là dấu hiệu của một vài bệnh lý nào?

Viêm tại hậu môn là dấu hiệu của một vài bệnh lý nào?Cảm nghĩ:  YÊU0 THÍCH0 CHÁN0 GHÉT0


Đánh giá: 

Có thể bạn sẽ thích ...