Ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội Chính Trung ương sinh ngày 8.4.1953 tại Đà Nẵng, ông vừa từ trần vào trưa nay 13/2.

Cuộc đời và sự nghiệp ông Nguyễn Bá ThanhCảm nghĩ:  YÊU1 THÍCH0 CHÁN0 GHÉT0


Đánh giá: 

Có thể bạn sẽ thích ...