Đó là những bạn trẻ vừa có tài vừa có sắc, mới ngoài 20 nhưng họ đã làm những ông chủ, bà chủ nhỏ và có mức lương cao.

Những ông chủ, bà chủ 9X lương ngàn đô/thángCảm nghĩ:  YÊU3 THÍCH0 CHÁN0 GHÉT0


Đánh giá: 

Có thể bạn sẽ thích ...