chứng chỉ an toàn lao động trong vận hành xe nâng, an toàn lao động leo cao, an toàn lao động giàn giáo, an toàn trong sơ cấp cứu, cấp nhanh chứng chỉ an toàn lao động 0918056199 chứng chỉ an toàn lao động trong vận hành xe nâng, an toàn lao động leo cao, an toàn lao động giàn giáo, an toàn trong sơ cấp cứu, cấp nhanh chứng chỉ an toàn lao động 0918056199 chứng chỉ an toàn lao động trong vận hành xe nâng, an toàn lao động leo cao, an toàn lao động giàn giáo, an toàn trong sơ cấp cứu, cấp nhanh chứng chỉ an toàn lao động 0918056199 chứng chỉ an toàn lao động trong vận hành xe nâng, an toàn lao động leo cao, an toàn lao động giàn giáo, an toàn trong sơ cấp cứu, cấp nhanh chứng chỉ an toàn lao động 0918056199 chứng chỉ an toàn lao động trong vận hành xe nâng, an toàn lao động leo cao, an toàn lao động giàn giáo, an toàn trong sơ cấp cứu, cấp nhanh chứng chỉ an toàn lao động 0918056199 chứng chỉ an toàn lao động trong vận hành xe nâng, an toàn lao động leo cao, an toàn lao động giàn giáo, an toàn trong sơ cấp cứu, cấp nhanh chứng chỉ an toàn lao động 0918056199 chứng chỉ an toàn lao động trong vận hành xe nâng, an toàn lao động leo cao, an toàn lao động giàn giáo, an toàn trong sơ cấp cứu, cấp nhanh chứng chỉ an toàn lao động 0918056199 chứng chỉ an toàn lao động trong vận hành xe nâng, an toàn lao động leo cao, an toàn lao động giàn giáo, an toàn trong sơ cấp cứu, cấp nhanh chứng chỉ an toàn lao động 0918056199 chứng chỉ an toàn lao động trong vận hành xe nâng, an toàn lao động leo cao, an toàn lao động giàn giáo, an toàn trong sơ cấp cứu, cấp nhanh chứng chỉ an toàn lao động 0918056199 chứng chỉ an toàn lao động trong vận hành xe nâng, an toàn lao động leo cao, an toàn lao động giàn giáo, an toàn trong sơ cấp cứu, cấp nhanh chứng chỉ an toàn lao động 0918056199 chứng chỉ an toàn lao động trong vận hành xe nâng, an toàn lao động leo cao, an toàn lao động giàn giáo, an toàn trong sơ cấp cứu, cấp nhanh chứng chỉ an toàn lao động 0918056199 chứng chỉ an toàn lao động trong vận hành xe nâng, an toàn lao động leo cao, an toàn lao động giàn giáo, an toàn trong sơ cấp cứu, cấp nhanh chứng chỉ an toàn lao động 0918056199 chứng chỉ an toàn lao động trong vận hành xe nâng, an toàn lao động leo cao, an toàn lao động giàn giáo, an toàn trong sơ cấp cứu, cấp nhanh chứng chỉ an toàn lao động 0918056199 chứng chỉ an toàn lao động trong vận hành xe nâng, an toàn lao động leo cao, an toàn lao động giàn giáo, an toàn trong sơ cấp cứu, cấp nhanh chứng chỉ an toàn lao động 0918056199 chứng chỉ an toàn lao động trong vận hành xe nâng, an toàn lao động leo cao, an toàn lao động giàn giáo, an toàn trong sơ cấp cứu, cấp nhanh chứng chỉ an toàn lao động 0918056199 chứng chỉ an toàn lao động trong vận hành xe nâng, an toàn lao động leo cao, an toàn lao động giàn giáo, an toàn trong sơ cấp cứu, cấp nhanh chứng chỉ an toàn lao động 0918056199 chứng chỉ an toàn lao động trong vận hành xe nâng, an toàn lao động leo cao, an toàn lao động giàn giáo, an toàn trong sơ cấp cứu, cấp nhanh chứng chỉ an toàn lao động 0918056199 chứng chỉ an toàn lao động trong vận hành xe nâng, an toàn lao động leo cao, an toàn lao động giàn giáo, an toàn trong sơ cấp cứu, cấp nhanh chứng chỉ an toàn lao động 0918056199 chứng chỉ an toàn lao động trong vận hành xe nâng, an toàn lao động leo cao, an toàn lao động giàn giáo, an toàn trong sơ cấp cứu, cấp nhanh chứng chỉ an toàn lao động 0918056199 chứng chỉ an toàn lao động trong vận hành xe nâng, an toàn lao động leo cao, an toàn lao động giàn giáo, an toàn trong sơ cấp cứu, cấp nhanh chứng chỉ an toàn lao động 0918056199


HOME
Trang chủ
  SHARES
Chia sẻ
  BEST BUY
Best buy
  BRANDS
Thương hiệu
  CLASSIFIEDS
Rao vặt

Mua bán rao vặt
  MOBILE
Di động
  DICTIONARY
Dictionary
  MOVIES
Movie

cấp nhanh chứng chỉ an toàn lao động leo cao 0918056199

Ngày đăng : 11-05-2017 08:31 (GMT+7)
Đăng tới ngày : 09-11-2017 08:31 (GMT+7)
Nơi đăng : Toàn quốc
Giá : 500 ngàn / 1 cái/con/lần/s.phẩm
Xuất xứ : Việt Nam
Tình trạng : Mới 100%

THÔNG BÁO 

Mở lớp huấn luyện An Toàn Lao Động – Vệ Sinh Lao Động 

-Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động 
-Căn cứ Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động 
- viện quản lý đào tạo và dạy nghề ESC chúng tôi liên kết tổ chức đào tạo giúp các cá nhân, Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động (sau đây gọi tắt là cơ sở) có kiến thức cơ bản về an toàn lao động, an toàn vệ sinh lao động.Với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức cho các cán bộ, lao động nắm bắt được các yếu tố nguy hiểm, có hại trong quá trình làm việc để từ đó ngăn ngừa và phòng tránh những tai nạn rủi ro đáng tiếc xảy ra góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao hiệu quả công việc cũng như đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình làm việc. 


I. Nội dung huấn luyện 

• Huấn luyện nhóm 1: Người làm công tác quản lý 

Nhóm 1 được huấn luyện kiến thức chung chủ yếu sau đây: 

a) Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động; 

b) Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở; 

c) Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa. 

• Huấn luyện nhóm 2: Cán bộ, người làm công tác quản lý ATLĐ-VSLĐ 

Nhóm 2 được huấn luyện kiến thức chung bao gồm: 

a) Kiến thức chung như nhóm 1 

b) Nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở; 

c) Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn. 

• Huấn luyện nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động 

Nhóm 3 được huấn luyện kiến thức chung và chuyên ngành gồm: 

a) Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động; 

b) Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động; 

c) Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động; 

d) Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động; 

đ) Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động. 

• Huấn luyện nhóm 4: Người lao động không thuộc 3 nhóm trên 

Nội dung huấn luyện nhóm 4 gồm 2 phần sau: 

a) Phần 1: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động (huấn luyện tập trung); 

b) Phần 2: Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. 

II. Thời gian huấn luyện: (tất cả các ngày trong tuần) 

Thời gian huấn luyện tối thiểu với từng nhóm được quy định như sau: 

a) Nhóm 1 và nhóm 4: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra; 

b) Nhóm 2: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra; 

c) Nhóm 3: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 30 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. 

IV. Địa điểm huấn luyện 

1. Tại Hà Nội 

+ p204,tòa nhà B2, Mỹ Đình 1, Hà Nội

2. Tại TPHCM 

+ Ngô Gia Tự - P.4 – Q.10 – TP.Hồ Chí Minh 

+ P.11- Q.10 – TP.HCM 

+ P.25 – Q. Bình Thạnh – TP. HCM 

3. Tại các Doanh nghiệp, các đơn vị đăng ký tham gia huấn luyện 

III. Học phí: 500.000 VNĐ/học viên (tùy thuộc số lượng và đối tượng học) 

IV. Chứng chỉ, chứng nhận sau khóa học: 

ü Nhóm 1: Sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp Chứng nhận huấn luyện (thời hạn 2 năm) 

ü Nhóm 2, 3: Sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp Chứng chỉ huấn luyện (thời hạn 5 năm) 

ü Nhóm 4: Kết quả huấn luyện được ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở. 

Miễn phí tài liệu, tea-break 

Giảm học phí cho các đơn vị học với số lượng đông. 

Địa điểm đăng ký học: Tuyển sinh và Đào tạo trên Toàn quốc 

Công ty nhận tổ chức chức đào tạo theo HỢP ĐỒNG 

Liên hệ : Miss Nga,Viện quản lý đào tạo và dạy nghề ESC

VPTS:  Số 410- đường K2- Cầu Diễn - Nam Từ Liêm- Hà Nội

Hotline: 0918 056 199
Email: phongtuyensinhesc
@gmail.com

 


Xem: 298 | 
Ủng hộ hàng Việt Nam chất lượng cao
 

CÁC TIN KHÁC

cùng mục:Đào tạo  
 
VIETNAM ████▬►Chứng chỉ TIN HỌC, NGOẠI NGỮ-0976322302 400 ngàn

VIETNAM Chứng chỉ NGHỀ XE NÂNG, CẨU TRỤC, CẨU THÁP-0976322302 1,2 triệu

VIETNAM ████▬►Chứng chỉ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN-0976322302 1,2 triệu

VIETNAM Chứng chỉ B1, B2 Châu Âu-0976322302(Mss Phượng) 12 triệu

VIETNAM ████▬►Chứng chỉ NGHỀ SỬA CHỮA Ô TÔ, GÒ, HÀN-0976322302 600 ngàn

VIETNAM ████▬►Chứng chỉ LỄ TÂN-0976322302 600 ngàn

VIETNAM ████▬►Chứng chỉ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG - 0976322302 600 ngàn

VIETNAM ████▬►HUấn luyện AN TOÀN HÓA CHẤT theo Thông tư 36/2014/TT-BCT-lh:0976322302 600 ngàn

VIETNAM Chứng chỉ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH - 0976322302 600 ngàn

VIETNAM ████▬►Chứng chỉ BÀN,BAR,BUỒNG PHÒNG - lh: 0976322302 1,2 triệu

VIETNAM Chứng chỉ ĐẤU THẦU, QUẢN LÝ SÀN BẤT ĐỘNG SẢN-0976322302 600 ngàn

HANOI Lớp kế toán tổng hợp từ đầu cho người chưa biết gì

VIETNAM THÔNG BÁO Về việc Mở lớp Đào tạo Marketting Bán hàng chuyên nghiệp

VIETNAM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LỄ TÂN (Cấp chứng nhận hoặc chứng chỉ) ----------------------------------------

VIETNAM V/v: Mở lớp huấn luyện KTAT – BHLĐ cho cán bộ làm công tác quản lý và công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn lao động

VIETNAM chỉ huy trưởng công trình.

HANOI Hỏi và đáp - nên học tin học ở đâu tốt nhất Hà Nội

VIETNAM ████▬►Chứng chỉ KẾ TOÁN TỔNG HỢP-0976322302 1,2 triệu

VIETNAM *****Huấn luyện an toàn lao động theo nghị định 44/2016/0976322302 500 ngàn

VIETNAM Khai giảng lớp an toàn lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP 0976322302

Xem tiếp >>

Video / Film / Clip